هفته جهانی فضا

World Space Week 2015

 تاریخچه و هدف هفته جهانی فضا

هفته جهاني فضا هر ساله در دنيا به عنوان يك رويداد علمي بين المللي جشن گرفته مي شود. مراسم هفته جهاني فضا، جشني چند مليتي است براي گراميداشت مسير پيموده شده توسط بشر در راه دستيابي به تكنولوژي هاي فضايي. با توجه به اينكه جنبه هاي متعددي از زندگي مدرن بشر متاثر از فن آوريهاي فضايي است و به دليل اهميت روزافزون فضا و فناوري فضايی، مجمع عمومي سازمان ملل متحد، در دسامبر سال 1999 با تصويب قطعنامه ای روزهای چهارم تا دهم اكتبر ( 12 تا 18 مهرماه) را هفته جهانی فضا ناميد. دليل تعيين اين تاريخ، بزرگداشت دو نقطه عطف در حوزه دسترسي به فضاست، 4 اكتبر به منظور بزرگداشت ياد اولين ساخته دست بشردر فضا - اسپوتنيك 1 -  كه در 4 اكتبر 1957 پرتاب شد وگشايش دروازه هاي فضا به روي ذهن كنجكاو بشر را سبب شد و 10 اكتبر  به مناسبت گراميداشت معاهده مربوط به اصول حاکم بر فعاليتهاي دولتها در کاوش و استفاده از فضاي ماوراي جو ، شامل ماه و ديگر اجرام آسماني که به «منشور فضاي ماوراي جو» معروف شد،  و در 10 اكتبر 1968 به امضاء رسيد، درنظر گرفته شد. جشن هفته جهاني فضا در واقع بزرگترين رويداد فضايي عمومي در جهان است كه در بيش از 50 كشور در سرتاسر دنيا برگزار مي شود.

 اولين مراسم هفته جهاني فضا در سال 2000 با همكاري 31 كشور برگزار شد، البته در سالهاي بعدي، اين مراسم با گستردگي بيشتر و در سطوح وسيع تري برگزار شد تا جايي كه هفت سال بعد تعداد كشورهاي مشاركت كننده به 54 كشور افزايش پيدا كرد. يعني در سال 2007 هفته جهاني فضا در 54 كشور و حتي و در فضا نيز جشن گرفته شد و در مجموع 435 رويداد در 244 شهر با حدود 377000 نفر مخاطب و بالغ بر 26000000 رسانه گزارش شد. برنامه هايي شامل پرتاب موشك، برگزاري نمايشگاه، فعاليتهايي در سطح مدارس و برنامه هاي نمادين در فضاي ماوراي جو. شركت هوافضاي بيگلو هم فضاپيماي جنسيس خود را با آرم هفته جهاني فضا پرتاب كرد و  تصاويري را در آن هفته به زمين ارسال كرد. به گزارش دفتر امور فضاي ماوراي جو سازمان ملل متحد از سال 2007 به بعد بيش از 94 كشور با بيش از 2250 برنامه مختلف و بيش از 13 ميليون مخاطب در سرتاسر دنيا در برنامه هاي مربوط به هفته جهاني فضا شركت داشته اند.

 

    به طور كلي برگزاري جشنهاي هفته جهاني فضا، توسط دفتر سازمان ملل متحد در امور فضاي ماوراي جو با كمك انجمن هفته جهاني فضا پشتيباني مي شود.در واقع اين مراسم با محوريت تاثير فناوري در بهبود وضع زندگي بشر ترتيب داده مي شود. مراسم جشن هفته جهاني فضا به عنوان بزرگترين رويداد فضايي ساليانه با تشويق دانش آموزان و دانشجويان امروز سعي در پرورش نيروي كار آينده دارد. و از سويي بيانگر همكاري مردم زمين در راستاي تمايل به كشف فضا و نشانگر حمايت عمومي از برنامه هاي فضايي بوده و از سوي ديگر در راستاي توسعه همكاريهاي بين المللي در خصوص آموزش و اطلاع رساني در حوزه فضا گام بر مي دارد.

شعار هفته جهانی فضا

شعار هرسال توسط هيئت مديره هفته جهاني فضا كه در ارتباط بسيار نزديك با دفتر امور فضاي ماوراي جو سازمان ملل هستند، انتخاب مي شود. در اصل شعار هر سال راهنمايي براي تعيين خط مشي محتواي برنامه هاي شركت كنندگان هفته فضاست و از سوي ديگر، سازمان ملل معتقد است انتخاب يك شعار واحد جهاني ، تاثير برنامه هاي هفته جهاني فضا در تكامل زندگي بشر را فزاينده تر خواهد كرد.

اهداف و ماموريت هفته جهانی فضا

مراسم هفته جهاني فضا هر ساله با ماموريت تشويق، آموزش، و بزرگداشت اكتشافات فضايي در سرتاسر دنيا با يك شعار واحد برگزار مي شود.

اهداف سازمان ملل از انتخاب هفته جهانی فضا عبارت است از:

• آموزش مردم نقاط گوناگون جهان به منظور آگاهي از فوايد حاصل از بهره برداری از فضا

• رونق استفاده از فضا براي توسعه اقتصادی پايدار

• جلب حمايت هاي عمومی از برنامه های فضايی

• تشويق كودكان به فراگيری علوم و توجه به آينده

• ترويج راه اندازي نهادهای مرتبط با فضا در نقاط مختلف دنيا

•تقويت همكاري های بين المللی در حوزه هاي فضايي با هدف آموزش و امداد فضايی

 

انجمن هفته جهاني فضا توسط حاميان مختلفي در بيش از 50 كشور دنيا پشتيباني مي شود كه توسط هيئت مديره افتخاري و مديران فضايي دنيا رهبري مي شود.

اهميت اين رويداد به طور خاص در كشورهای در حال توسعه اي مانند جمهوري اسلامي ايران بيش از ديگر نقاط جهان به چشم می خورد، چراكه ما نيازمند سرعتی دوچندان براي طی مسير دسترسي به فناوريهاي فضايي هستيم. در همين راستا، برنامه هايي در هفتة جهانی فضا از تاريخ 12 تا 18 مهرماه، به منظور فراهم كردن فرصتی برای تبيين اهميت و تاثير فناوريهاي فضايي در زندگي روزمره مردم به ويژه جوانان و نوجوانان علاقه مند برگزار مي گردد.

 

 تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پژوهشکده سامانه‏ های ماهواره می باشد