پروژه ماهواره ‏های مخابراتی

ماهواره­های مخابراتی جزیی جدانشدنی از زندگی امروزی بشر به­شمار می­آیند. به­گونه­ای که بسیاری از فعالیت­های روزمره بدون اتکاء به آنها غیرممکن است. این ماهواره­ها در سه دسته BSS،FSS  و موبایل، به عنوان زیرساختی اساسی برای توسعه و استقلال کشورها محسوب می­شوند.

با توجه به توسعه پرشتاب کشور در حوزه فناوری­های فضایی، دست­یابی به این مهم برای جمهوری اسلامی ایران نیز آرزویی بزرگ ولی دست­یافتنی ست.

در این راستا پژوهشکده سامانه­های ماهواره به عنوان متولی ماهواره­های مخابراتی کشور با هدف توسعه و آزمایش فناوری­های لازم برای استفاده در ماهواره­های عملیاتی و با قابلیت رقابت تجاری، طراحی و تدوین سند راهبردی دست­یابی به ماهواره­های مخابراتی زمین­آهنگ در افق 1404، پروژه­های ناهید، قائم1، مصباح2 و چند پروژه مخابراتی دیگر را در اولویت پژوهشی و عملیاتی خود قرار داده است.

همچنین، این پژوهشکده به منظور ایجاد بستر مناسب برای انجام پروژه­های ماهواره­ای، بومی­سازی و توسعه توانمندی طراحی و ساخت ماهواره­های مخابراتی، در تعامل با مراکز و نهادهای پژوهشی، صنعتی و علمی فعال در این حوزه نقش راهبردی را برعهده دارد.

پژوهشکده سامانه های ماهواره در حوزه ماهواره های مخابراتی اقدام به تعریف پروژه هایی به شرح ذیل نموده است.

-      ماهواره ناهید

-      ماهواره قائم

-      ماهواره مصباح

 تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پژوهشکده سامانه‏ های ماهواره می باشد