پروژه ظفر

پروژه ماهواره ظفر در راستای تعامل و همکاری پژوهشی با دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی از سوی پژوهشگاه فضایی ایران به عنوان کارفرما تعریف شده است . مرکز تحقیقات فضایی دانشگاه علم و صنعت ایران اجرای این پروژه را عهده دار می باشد و پژوهشکده سامانه های ماهواره مسئولیت نظارتی پروژه ماهواره ظفر را بر عهده دارد . این ماهواره دارای 100 کیلوگرم وزن و ارتقاع مدار 500 کیلومتر است.

 

تصویربرداری ( بصورت زمان واقعی و ذخیره اطلاعات)، ذخیره و ارسال پیام و همچنین ارتباط صوتی یک طرفه بین دوکاربر از مأموریت های اصلی این پروژه می باشند.

 تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پژوهشکده سامانه‏ های ماهواره می باشد